Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Crs Modus Producent chust, toreb i artykułów sportowych

Polski producent artykułów reklamowych

Polityka Niskich Cen

Polityka Niskich Cen - zasady cenowe naszych produktów.

 • CRS Modus wykonuje swoje produkty stosując nowoczesne techniki, najlepsze materiały i tkaniny.
 • Nasze ceny są niskie ale realistyczne, wynikają z rachunku kosztów produkcji, użytych półproduktów i wysokiej jakości wykonania.
 • Najważniejsze kryteria które stosujemy w produkcji: wysoka jakość i trwałość, optymalna cena, terminowość, różnorodność zastosowań,
 • Stosowane ceny mogą ulegać zmianom w zależności od ilości zamówionych produktów, rodzaju klienta, promocji.
 • Ceny na produkty nowe w ofercie lub promowane mogą być na poziomie kosztów produkcji, po okresie utrwalenia w ofercie (ok 2 miesiące), ceny ulegają zmianie na wartość opłacaną produkcyjnie.
 • Produkty modyfikowane zgodnie z życzeniem klienta mają cenę ustalaną indywidualnie.
 • Dostęp do naszych cenników wymaga wpisania się na listę klientów.

Cennik podstawowy

Zapytania ofertowe

Dane kontaktowe

 

English version, crs Modus, english, other

Policy Low Price - pricing policies.

 • CRS Modus performs its products using modern technology, the finest materials and fabrics. 
 • Our prices are low and realistic, due to account the cost of production, used intermediates and high quality. 
 • The most important criteria that we use in production: high quality and durability, optimum price, timeliness, diversity of applications, 
 • Applicable rates may change depending on the number of products ordered, type of customer, promotion. 
 • Prices for the new products offered or promoted may be at the level of production costs, after the promotional period (about 2 months), prices change on the value of paid productively. 
 • Products modified according to the customer are the price to be established individually. 
 • Access to our price lists requires entry to the list of customers.

Contact

 

Site-Version in Deutsch

Politik Low Price - Preispolitik

 • CRS Modus führt seine Produkte mit Hilfe moderner Technologie, die besten Materialien und Stoffe. 
 • Unsere Preise sind niedrig und realistisch, aufgrund der Produktionskosten ausmachen, Zwischenprodukte verwendet und hohe Qualität. 
 • Die wichtigsten Kriterien, die wir verwenden in der Produktion: hohe Qualität und Langlebigkeit, optimaler Preis, Aktualität, Vielfalt von Anwendungen, 
 • Anwendbar Preise können abhängig von der Anzahl der bestellten Produkte, Kundentyp, Promotion zu ändern. 
 • Preise für die neuen Produkte angeboten oder beworben werden, können auf der Ebene der Produktionskosten nach dem Aktionszeitraum (ca. 2 Monate), ändern sich die Preise auf dem Wert der bezahlten produktiv. 
 • Produkte modifiziert nach den Kunden sind der Preis individuell festgelegt werden. 
 • Der Zugang zu unseren Preislisten erfordert Eintrag in die Liste der Kunden.

Kontaktieren Sie uns

 chusty, torby ekologiczne, harcerskie, szkolne, kolonijne